093 682 682 | 078 868 848 | info@pp-hr.com | Join Discussion | ខ្មែរ | English  | 日本語 | 中文  | ไทย한국어Tiếng Việt

នាយកសាខា ( ចំនួន ០១នាក់) 132 views

About Job

 • Company Name Funan Microfinanc PLC
 • Job Level Manager
 • Salary Range $501 - $800
 • Candidate's Sex Male
 • Industry Type Financial Service/Banking
 • Contact Person Chhoun Samlly
 • Phone Number 069888114
 • Workplace's address ការិយាល័យកណ្តាលមានអាសយដ្ឋាន អគារលេខ៩៥ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស កែងផ្លូវលេខ ១១៨ សង្កាត់មនោរម្យ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ
 • Company's Website www.funan.com.kh
 • Email Apply for Job: samlly.chhourn@funan.com.kh
 • Job Category:
 • Job Type:
 • Closing Date of Job: September 20, 2018

Job Details

 

 ភារៈកិច្ច និងការទទួលខុសត្រូវសំខាន់ៗ
 រៀបចំផែនការ យុទ្ធសាស្រ្ត ចាត់ចែង និង ដឹកនាំការងារក្នុងសាខា
 ត្រួតពិនិត្យ និង ដឹកនាំអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ច្បាស់លាស់ជានិច្ចតាមគោលការណ៍ នីតិវិធី សេចក្តីសម្រេច និង សេចក្តីណែនាំទាំងឡាយរបស់ហ្វូណន
 ទទួលខុសត្រូវលើការអនុវត្តផែនការការងារគ្រប់ផែ្នកទាំងការរៀបចំចាត់ចែងការងារក្នុងរង្វង់ តួនាទីឲ្យបានល្អ ដឹកនាំការងារឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព ត្រួតពិនិត្យវាយតម្លៃឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ដោះស្រាយរាល់បញ្ហាដែលបានកើតឡើង និងកែលម្អឲ្យបានទាន់ពេល ធានាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការងារប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូន និង ទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរបំផុត
 ចូលរួមក្នុងការជ្រើសរើសធនធានមនុស្ស ដោយធ្វើការចុះតាមដានសាវតា និង សម្រង់ព័ត៌មានដល់លំនៅឋាននៅក្នុងតំបន់ប្រតិបតិ្តការដែលសាខាតាំងនៅ
 ធ្វើផែនការលក់ផលិតផល-សេវាកម្ម ផែនការផ្សព្វផ្សាយ និង ផែនការថវិកាទីផ្សារសម្រាប់សាខា ហ្វូណន ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ច្បាស់លាស់ និង គ្រប់គ្រាន់
 បពោ្ចញឥណទានឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមគោលការណ៍ និង គ្រប់គ្រងនូវចំនួនអតិថិជន បរិមាណបពោ្ចញឥណទានទៅតាមផែនការ
 ធ្វើកិច្ចការងារតាមតម្រូវការរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ
គុណវុឌ្ឍចម្បងៗ
 សញ្ញាប័ត្របរិញ្ញាបត្រផ្នែក ធនាគារ គណនេយ្យ ហិរញ្ញវត្ថុ សេដ្ឋកិច្ច ឬ សញ្ញាប័ត្រដែលមានតម្លៃស្មើ
 មានបទពិសោធន៍ ០៣ឆ្នាំជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្តុ
 មានជំនាញក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទង ជាពិសេសជាមួយអតិថិជន គ្រប់ស្រទាប់
 ជាមនុស្សអំណត់ តស៊ូ ស្វាហាប់នឹងការងារ ជាមនុស្សស្មោះត្រង់ និងមានឆន្ទៈខ្ពស់ក្នុងការបម្រើការងារនៅតាមតំបន់ជនបទ
 មានជំនាញក្នុងការវិភាគ និងដោះស្រាយបញ្ហាបានល្អ ក្នុងរង្វង់ការងារទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួន
 អាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបានល្អ
 មានជំនាញក្នុងការគ្រប់គ្រង និង ដឹកនាំបានល្អ
 មានជំនាញក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា រក្សាភាពសម្ងាត់ ចេះបត់បែនប្រកបដោយលក្ខណអាជីព
 មានសមត្ថភាពក្នុងគ្រប់គ្រងការងារចម្រុះ
 • This job has expired!
Share this job

ហ្វូណន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី ជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ ដែលមានភាគទុនិកយុទ្ធសាស្រ្តដ៏រឹងមាំ គឺ ក្រុមហ៊ុន វិនិយោគកាណាឌីយ៉ាអ៊ីនវេសមិនហូលឌីង (Canadia Investment Holding) និង ក្រុមហ៊ុនហ្វូលឺតុនហ្វាយណាន់ស៊ល្យហូលឌីង (Fullerton Financial Holding) នៃប្រទេសសិង្ហបុរី ដែលជាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគលើវិស័យហិរញ្ញវត្ថុដ៏ល្បីឈ្មោះនៅក្នុង និង ក្រៅប្រទេស។ ហ្វូណន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាជាផ្លូវការ នៅថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥ ដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ដល់ប្រជាជនកម្ពុជា​ទាំងនៅក្នុងរាជធានី និងទីជនបទ ជាមួយនឹង   បណ្តាញប្រតិបត្តិការចំនួន៥១សាខា ដោយគ្របដណ្តប់រហូតដល់កម្រិតខេត្ត និង ស្រុក នៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។

Brief Information :
 • Address Phnom Penh
 • Phone Number 069 888 114
Connect with us | Visit Website below:
More jobs from ហ្វូណន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី :

Find Jobs, Send CV Now !

Search More Jobs !