093 682 682 | 078 868 848 | info@pp-hr.com | Join Discussion | ខ្មែរ | English  | 日本語 | 中文  | ไทย한국어Tiếng Việt

នាយកសាខា ( ចំនួន ០១នាក់) 132 views

About Job

 • Company Name Funan Microfinanc PLC
 • Job Level Manager
 • Salary Range $501 - $800
 • Candidate's Sex Male
 • Industry Type Financial Service/Banking
 • Contact Person Chhoun Samlly
 • Phone Number 069888114
 • Workplace's address ការិយាល័យកណ្តាលមានអាសយដ្ឋាន អគារលេខ៩៥ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស កែងផ្លូវលេខ ១១៨ សង្កាត់មនោរម្យ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ
 • Company's Website www.funan.com.kh
 • Email Apply for Job: samlly.chhourn@funan.com.kh
 • Job Category:
 • Job Type:
 • Closing Date of Job: September 20, 2018

Job Details

 

 ភារៈកិច្ច និងការទទួលខុសត្រូវសំខាន់ៗ
 រៀបចំផែនការ យុទ្ធសាស្រ្ត ចាត់ចែង និង ដឹកនាំការងារក្នុងសាខា
 ត្រួតពិនិត្យ និង ដឹកនាំអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ច្បាស់លាស់ជានិច្ចតាមគោលការណ៍ នីតិវិធី សេចក្តីសម្រេច និង សេចក្តីណែនាំទាំងឡាយរបស់ហ្វូណន
 ទទួលខុសត្រូវលើការអនុវត្តផែនការការងារគ្រប់ផែ្នកទាំងការរៀបចំចាត់ចែងការងារក្នុងរង្វង់ តួនាទីឲ្យបានល្អ ដឹកនាំការងារឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព ត្រួតពិនិត្យវាយតម្លៃឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ដោះស្រាយរាល់បញ្ហាដែលបានកើតឡើង និងកែលម្អឲ្យបានទាន់ពេល ធានាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការងារប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូន និង ទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរបំផុត
 ចូលរួមក្នុងការជ្រើសរើសធនធានមនុស្ស ដោយធ្វើការចុះតាមដានសាវតា និង សម្រង់ព័ត៌មានដល់លំនៅឋាននៅក្នុងតំបន់ប្រតិបតិ្តការដែលសាខាតាំងនៅ
 ធ្វើផែនការលក់ផលិតផល-សេវាកម្ម ផែនការផ្សព្វផ្សាយ និង ផែនការថវិកាទីផ្សារសម្រាប់សាខា ហ្វូណន ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ច្បាស់លាស់ និង គ្រប់គ្រាន់
 បពោ្ចញឥណទានឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមគោលការណ៍ និង គ្រប់គ្រងនូវចំនួនអតិថិជន បរិមាណបពោ្ចញឥណទានទៅតាមផែនការ
 ធ្វើកិច្ចការងារតាមតម្រូវការរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ
គុណវុឌ្ឍចម្បងៗ
 សញ្ញាប័ត្របរិញ្ញាបត្រផ្នែក ធនាគារ គណនេយ្យ ហិរញ្ញវត្ថុ សេដ្ឋកិច្ច ឬ សញ្ញាប័ត្រដែលមានតម្លៃស្មើ
 មានបទពិសោធន៍ ០៣ឆ្នាំជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្តុ
 មានជំនាញក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទង ជាពិសេសជាមួយអតិថិជន គ្រប់ស្រទាប់
 ជាមនុស្សអំណត់ តស៊ូ ស្វាហាប់នឹងការងារ ជាមនុស្សស្មោះត្រង់ និងមានឆន្ទៈខ្ពស់ក្នុងការបម្រើការងារនៅតាមតំបន់ជនបទ
 មានជំនាញក្នុងការវិភាគ និងដោះស្រាយបញ្ហាបានល្អ ក្នុងរង្វង់ការងារទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួន
 អាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបានល្អ
 មានជំនាញក្នុងការគ្រប់គ្រង និង ដឹកនាំបានល្អ
 មានជំនាញក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា រក្សាភាពសម្ងាត់ ចេះបត់បែនប្រកបដោយលក្ខណអាជីព
 មានសមត្ថភាពក្នុងគ្រប់គ្រងការងារចម្រុះ
 • Phnom Penh HR is No.1 of Jobs Place !
Share this job

ហ្វូណន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី ជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ ដែលមានភាគទុនិកយុទ្ធសាស្រ្តដ៏រឹងមាំ គឺ ក្រុមហ៊ុន វិនិយោគកាណាឌីយ៉ាអ៊ីនវេសមិនហូលឌីង (Canadia Investment Holding) និង ក្រុមហ៊ុនហ្វូលឺតុនហ្វាយណាន់ស៊ល្យហូលឌីង (Fullerton Financial Holding) នៃប្រទេសសិង្ហបុរី ដែលជាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគលើវិស័យហិរញ្ញវត្ថុដ៏ល្បីឈ្មោះនៅក្នុង និង ក្រៅប្រទេស។ ហ្វូណន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាជាផ្លូវការ នៅថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥ ដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ដល់ប្រជាជនកម្ពុជា​ទាំងនៅក្នុងរាជធានី និងទីជនបទ ជាមួយនឹង   បណ្តាញប្រតិបត្តិការចំនួន៥១សាខា ដោយគ្របដណ្តប់រហូតដល់កម្រិតខេត្ត និង ស្រុក នៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។

Brief Information :
 • Address Phnom Penh
 • Phone Number 069 888 114
Connect with us | Visit Website below:

Find Jobs, Send CV Now !

Search More Jobs !

Company Profile Phnom Penh HR is the leading recruitment and consulting to the reachable market. We provide Recruitment Service, Tax Advisory, Accounting System, Internal Control Improvement Suggestion, Consulting, Job Training and Outsourcing. Job Description  Prepare Financial Statements ( income statement, balance sheet and cash flow). Declare taxes to submit tax officers.  Generate Monthly report to manager Other assigned tasks by
Company Profile Phnom Penh HR is the leading recruitment and consulting to the reachable market. We provide Recruitment Service, Tax Advisory, Accounting System, Internal Control Improvement Suggestion, Consulting, Job Training and Outsourcing. Job Description  Manage to achieve the set target of company. Develop strategic sales and marketing initiatives to achieve allocated targets across the company and ensuring business growth. Pro-actively
Company Profile Phnom Penh HR is the leading recruitment and consulting to the reachable market. We provide Recruitment Service, Tax Advisory, Accounting System, Internal Control Improvement Suggestion, Consulting, Job Training and Outsourcing. Job Description  Complete daily customer consultation and reply.  Collect customer feedback and compile reports. Welcoming customers when customers enter to office. Assist customers to solve related issues to
ជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែកលក់(Sale)ជាច្រើនតំណែង អំពីក្រុមហ៊ុន/Company Profile ក្រុមហ៊ុន Phnom Penh HR គឺជាក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសបុគ្គលិកជូនក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗនិងប្រឹក្សាយោបល់ឈានមុខគេទូទាំងប្រទេស។ ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាដូចជា Recruitment Service, Tax Advisory, Accounting System, Internal Control Improvement Suggestion, Consulting, Job Training and Outsourcing. តួនាទីនិងភារកិច្ច/Job Description  ស្វែងរកនិងបង្កើនអតិថិជនថ្មី គ្រប់គ្រងការបញ្ជាទិញរបស់អតិថិជន រក្សាអោយបាននូវអតិថិជនចាស់ មានភាពវៃឆ្លាតក្នុងការលក់ និង មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន សហការក្នុងក្រុមយ៉ាងពេញលេញដើម្បីសម្រេចបាននូវលទ្ធផលរំពឹងទុករបស់ក្រុមហ៊ុន មានសមត្ថភាពទំនាក់ទំនងអតិថិជនបានល្អ មានសមត្ថភាពអាចរៀបរាប់អំពីផលិតផលឬសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនបាន ភារកិច្ចផ្សេងទៀតនឹងត្រូវចាត់តាំងដោយអ្នកគ្រប់គ្រង លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស/Job Requirement សុភាព ទៀងត្រង់ ចេះទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន មានបទពិសោធន៏ផ្នែកលក់កាន់តែប្រសើរ កម្រិតវប្បធម៏សញ្ញាបត្របាក់ឌុបឡើងទៅ ជាបុគ្គលល្អ ស្មោះត្រង់ និង មានទំនាក់ទំនងល្អ ស្រឡាញ់ការងារ អាចធ្វើការក្រោមសម្ពាធ មានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះការងារ អាចធ្វើការងារដោយឯករាជ្យ មានម្ចាស់ការលើខ្លួនឯង ចេះសម្របស្រួលជាមួយក្រុមការងារ ចេះប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ MS Words, MS Excel និង Email