093 682 682 | 078 868 848 | info@pp-hr.com | Join Discussion | ខ្មែរ | English  | 日本語 | 中文  | ไทย한국어Tiếng Việt

មន្ត្រីផ្នែកលទ្ធកម្ម និងសន្និធិ (ចំនួន ០១នាក់) 544 views

About Job

 • Company Name ហ្វូណន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី
 • Job Level Staff
 • Salary Range Negotiable
 • Candidate's Sex Male
 • Industry Type Financial Service/Banking
 • Phone Number 069 888 114/016 594 903
 • Workplace's address ការិយាល័យកណ្តាលមានអាសយដ្ឋាន អគារលេខ៩៥ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស កែងផ្លូវលេខ ១១៨ សង្កាត់មនោរម្យ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ
 • Company's Website www.funan.com.kh
 • Email Apply for Job: recruitment@funan.com.kh
 • Job Category:
 • Job Type:
 • Closing Date of Job: July 2, 2018

Job Details

 

Advertisement : ក្រុមហ៊ុន Phnom Penh HR មានទទួល៖
1.សេវាជ្រើសរើសបុគ្គលិកអោយក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗ / Recruitment​ Service 
2.​សេវាប្រកាសពន្ធប្រចំាខែនិងឆ្នាំ / Tax Declaration Service etc
ទាក់ទង: 078 868 848 / 093 682 682 
 ភារៈកិច្ច និងការទទួលខុសត្រូវសំខាន់ៗ
    គោរពយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់តាមទស្សនវិស័យ បេសកកម្ម គោលការណ៍ នីតិវិធី សេចក្តីណែនាំរបស់ ហ្វូណន
    គ្រប់គ្រងលើកិច្ចការចលនូបត្ថម្ភក្នុង ការផ្គត់ផ្គង់ឧបករណ៍ សម្ភារប្រើប្រាស់  ទិញ/លក់ ជួល ជួសជុល ជាតម្រូវការសម្រាប់ ហ្វូណនទាំងមូល
    ចូលរួមលើដំណើរការចុះរាប់ និងវាយតម្លៃទ្រព្យទូទាំងសាខា
    ចុះសម្រង់តម្លៃតាមហាងទំនិញ ឬក្រុមហ៊ុន ដើម្បីសង្ខេបតម្លៃ រួចជំរុញដំណើរការបញ្ជាទិញសម្រាប់គ្រប់តម្រូវការរបស់ ហ្វូណន
    គ្រប់គ្រង អភិវឌ្ឍកម្មវិធីគ្រប់គ្រងសម្ភារ(Stock)ដែលមានស្រាប់ ព្រមទាំងរៀបចំការដេញថ្លៃលក់សម្ភារដែលខូច ឬលែងមានតម្រូវការប្រើប្រាស់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវនិងទាន់ពេលវេលា
    រៀបចំទូទាត់ចំណាយរដ្ឋបាលទាំងអស់ សម្រាប់ការិយាល័យកណ្តាល និងសម្របសម្រួលផ្តល់ជំនួយបច្ចេកទេសលើកិច្ចការទូទាត់ចំណាយរដ្ឋបាលដល់សាខាទាំងអស់អោយបានត្រឹមត្រូវ
    សម្របសម្រួលក្នុងការបោះពុម្ព ស្លាកសញ្ញា ឧបករណ៍/សម្ភារផ្សេងៗ
    ធ្វើកិច្ចការផ្សេងៗទៀតតាមតម្រូវការរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ។
គុណវុឌ្ឍចម្បងៗ
    បញ្ចាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ឫជានិស្សិតកំពុងសិក្សាឆ្នាំទី៤ ក្នុងឯកទេស គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ឬជំនាញមានតម្លៃស្មើ
    មានបទពិសោធន៍ក្នុងកិច្ចការដ្ឋបាល ឫការគ្រប់គ្រងសន្និធិ
    មានជំនាញក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទង ពិសេសជាមួយអ្នកផ្គត់ផ្គង់
    ជាមនុស្សអំណត់ តស៊ូ ព្យាយាម ស្វាហាប់នឹងការងារ ស្មោះត្រង់ និងមានឆន្ទៈខ្ពស់ក្នុងការងារ
    អាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបាន
    ចេះប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ Ms. Office. Word, Excel Internet-Email.
 • This job has expired!
Share this job

ហ្វូណន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី ជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ ដែលមានភាគទុនិកយុទ្ធសាស្រ្តដ៏រឹងមាំ គឺ ក្រុមហ៊ុន វិនិយោគកាណាឌីយ៉ាអ៊ីនវេសមិនហូលឌីង (Canadia Investment Holding) និង ក្រុមហ៊ុនហ្វូលឺតុនហ្វាយណាន់ស៊ល្យហូលឌីង (Fullerton Financial Holding) នៃប្រទេសសិង្ហបុរី ដែលជាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគលើវិស័យហិរញ្ញវត្ថុដ៏ល្បីឈ្មោះនៅក្នុង និង ក្រៅប្រទេស។ ហ្វូណន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាជាផ្លូវការ នៅថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥ ដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ដល់ប្រជាជនកម្ពុជា​ទាំងនៅក្នុងរាជធានី និងទីជនបទ ជាមួយនឹង   បណ្តាញប្រតិបត្តិការចំនួន៥១សាខា ដោយគ្របដណ្តប់រហូតដល់កម្រិតខេត្ត និង ស្រុក នៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។

Advertisement : ក្រុមហ៊ុន Phnom Penh HR មានទទួល៖
1.សេវាជ្រើសរើសបុគ្គលិកអោយក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗ / Recruitment​ Service 
2.​សេវាប្រកាសពន្ធប្រចំាខែនិងឆ្នាំ / Tax Declaration Service etc
ទាក់ទង: 078 868 848 / 093 682 682 
Brief Information :
 • Address Phnom Penh
 • Phone Number 069 888 114
Connect with us | Visit Website below:

Find Job, Send CV Now !

Search Jobs Here !

Phnom Penh HR

Post Job Announcement Free:
Step 1 Go to : www.pp-hr.com
Step 2 Click Menu: Register
Step 3 Click Menu : Post Job Free
Phnom Penh HR Services:
1. Recruitment Service
2. Cambodia Tax Consulting
3. Accounting Service & System
4. Outsourcing Service
5. Internal Auditing Service
6. HR Consulting
7. Practical Job Training

Phnom Penh HR App