093 682 682 | 078 868 848 | info@pp-hr.com | Join Discussion | ខ្មែរ | English  | 日本語 | 中文  | ไทย한국어Tiếng Việt

អ្នកផ្តល់ប្រឹក្សាធានារ៉ាប់រង​ (២៥ ខេត្ត ក្រុង) 82 views

About Job

 • Company Name Prevoir(Kampuchea)Micro life insurance plc.
 • Job Level Staff
 • Salary Range Negotiable
 • Candidate's Sex Male, Female
 • Industry Type Insurance
 • Contact Person kosal
 • Phone Number 093222586
 • Workplace's address Phnom Penh
 • Company's Website www.prevoir.asia
 • Email Apply for Job: hr@prevoir.asia
 • Job Category:
 • Job Type:
 • Closing Date of Job: December 24, 2018

Job Details

 

Advertisement : ក្រុមហ៊ុន Phnom Penh HR មានទទួល៖
1.សេវាជ្រើសរើសបុគ្គលិកអោយក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗ / Recruitment​ Service 
2.​សេវាប្រកាសពន្ធប្រចំាខែនិងឆ្នាំ / Tax Declaration Service etc
ទាក់ទង: 078 868 848 / 093 682 682 

ប្រេវ័រ​(កម្ពុជា)​​ ម៉ាយក្រូ ឡាយហ្វ៍​ អ៊ិនសួរេន ភីអិលស៊ី ជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធមួយ របស់ប្រេវ័រគ្រុប​ និងជាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងមានដើមកំណើតនៅប្រទេសបារាំងមានអាយុកាលជាង១០០ឆ្នាំមាន​ជំនាញលើធានារ៉ាប់រងសុខភាពនិងអាយុជីវិត។ ប្រេវ័រ​ គឺជាក្រុមហ៊ុន

ធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូចដំបូងគេបង្អស់នៅ​ប្រទេសកម្ពុជាដែលបានចុះបញ្ជីការជាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងសាធារណះទទួលខុសត្រូវមានកំរិតនិងទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណ​ប្រកបអាជីវកម្មពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ។

 ជាមួយនឹងការពង្រីកតំបន់ប្រតិបត្តិការ ប្រេវ័រ​ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកដែលមានសមត្ថភាពជាច្រើនរូបក្នុងតួនាទីជា អ្នកផ្តល់ប្រឹក្សាធានារ៉ាប់រងសំរាប់ ២៥ ខេត្តក្រុង។

 ទំនួលខុសត្រូវសំខាន់ៗមានដូចជា៖·        ធ្វើបទបង្ហាញនិង​លក់កញ្ចប់ផលិតផលធានារ៉ាប់រងដល់អតិថិជន ។​·        ពង្រឹងការទំនាក់ទំនងល្អជាមួយ អតិថិជននិងដៃគូពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីសម្រេចការលក់តាមផែនការ​​។

 • ពិនិត្យ​​​ឯកសារ ហើយបញ្ចូលទៅក្នុង​ប្រព័ន្ធ(PKMIS)។
 • តម្រូវការមានដូចជា៖
 • និស្សិតកំពុងសិក្សានូវសាកលវិទ្យាល័យ ឬ​ បញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រ ផ្នែកទីផ្សារ ផ្នែកគ្រប់គ្រង ឬមានតំលៃស្មើ
 • បេក្ខជន ឬ​បេក្ខនារីដែលមានសម្ថភាព ឬបទពិសោធន៍ផ្នែកលក់ និងបំរើសេវាកម្មអតិថិជន​​ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តក្នុងការដាក់ពាក្យ។
 • អាចស្តាប់យល់ និង អានភាសាអង់គ្លេសបានខ្លះៗ។
 • មានអាកប្បកិរិយាល្អ មានភាពបត់បែន ឯករាជ្យ ស្មោះត្រង់និងធ្វើការងារជាក្រុម។
 • មានចំណេះដឹងផ្នែកកុំព្យូទ័រ​(MS Word, Excel​​ and Email)។

ប្រេវ័រ ផ្តល់ជូនផងដែរនូវកញ្ចប់អត្ថប្រយោជន៍ដល់បេក្ខជនឬ​បេក្ខនារីដែលទទួលបានជោគជ័យ។ សូមផ្ញើCVនិង Cover letterទាក់ទងទៅនឹងបទពិសោធន៍ និងវិជ្ជាជីវៈកន្លងមកហើយបញ្ជាក់ពីតំបន់ និងប្រាក់ខែដែលរំពឹងទុក​ហើយផ្ញើតាមរយះអ៊ីម៉ែល​ និង​អាស័យដ្ឋានខាងក្រោម ឬសាកសួរពត៌មានបន្ថែមះទូរស័ព្ទលេខ: 093222586/093 222 489/023 223 360

អ៊ីម៉ែល: hr@prevoir.asia

អាស័យដ្ឋាន: ផ្ទះលេខ ១០៦ ផ្លូវ ៩៥ សង្កាត់បឹងត្របែក ភ្នំពេញ កម្ពុជា។កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យថ្ងៃទី២៤ ខែធ្នូ  ឆ្នាំ២០១៨

 • This job has expired!
Share this job

Prévoir (Kampuchea) Micro Life Insurance Plc., a subsidiary of Prévoir Group, a French insurance company which is specialized in health and life insurance established over 100 years in France; Prévoir is the first Micro insurance company in the Kingdom of Cambodia. Registered as a Public Limited Company and licensed by the Ministry of Economy and Finance, Prévoir aims to adapt traditional insurance services to the needs and means of low and medium income earners.

Advertisement : ក្រុមហ៊ុន Phnom Penh HR មានទទួល៖
1.សេវាជ្រើសរើសបុគ្គលិកអោយក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗ / Recruitment​ Service 
2.​សេវាប្រកាសពន្ធប្រចំាខែនិងឆ្នាំ / Tax Declaration Service etc
ទាក់ទង: 078 868 848 / 093 682 682 

 

Brief Information :
 • Address Phnom Penh
 • Phone Number 023 223 360/093 222 586
Connect with us | Visit Website below:

Find Jobs, Send CV Now !

Search More Jobs !