093 682 682 | 078 868 848 | info@pp-hr.com | Join Discussion | ខ្មែរ | English  | 日本語 | 中文  | ไทย한국어Tiếng Việt

Designer 91 views

About Job

 • Company Name ក្រុមហ៊ុន១០៣ ញូប្រដាកសិនគ្រុប ភី អិលស៊ី
 • Job Level Staff
 • Salary Range Negotiable
 • Candidate's Sex Male, Female
 • Industry Type Manufacturing
 • Contact Person HR
 • Phone Number 070 336 103
 • Workplace's address លេខ៨៦ មហាវិថីព្រះនរោត្តម ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា
 • Email Apply for Job: hr@103npt.com.kh
 • Job Category:
 • Job Type:
 • Closing Date of Job: June 9, 2019

Job Details

Main Duties
 1. Establish design concept of wrought iron to satisfy customer requirement and re-correct following customer’s suggestion and new design wrought iron to update the catalog for project to reach the customer.
 2. Provide good solutions to potential customer like a consultant following project suggestion and solving problem, make a discussion in team to improve implementation
 3. Design for customer follow Request from Project Wrought Iron to fulfill the customer satisfaction.
Responsibility
 1. 100% Quality drawing Plan for customer on time
 2. 100% Create new idea for design, 3 plans/month and 80% make customer satisfaction.
 3. Report ( daily/weekly) & join meeting on time
 Authorize in decision making:
 • Suggest to buy equipment
Job Specification
 1. Bachelor Degree in Interior Design or Related filed
 2. 2 year ofexperience in interior design.
 3. Experiencewith design software ( Autocad 2D, 3D, 3Ds max or Sketch up ), and other software is a plus.
 4. Be creative, innovative and sketching out the concept
 5. Be able to solving problem approach to the work
 6. Being flexible and dependable
 7. Be able to working under pressure
 8. Be able to efficiently communicate in both written and oral
 9. Being honest and Good personality
 • Be able to presentation concept and idea for client
អត្ថប្រយោជន៍
 • ប្រាក់បៀវត្ស (អាចចរចារបានដោយផ្អែកលើបទពិសោធន៍ និងការអនុវត្តការងារ)
 • ទទួលបានការធានារ៉ាប់រងទាំងគ្រោះថ្នាក់ និងសុខភាព ២៤ម៉ោង
 • ទទួលបានប្រាក់លើកទឹកចិត្កបន្ថែមច្រើនទៀត នៅពេលក្រុមហ៊ុនគ្រប់ផែនការនិងមានអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗជាច្រើនទៀត
 • Phnom Penh HR is No.1 of Jobs Place !
Share this job

ក្រុមហ៊ុន១០៣ ញូប្រដាកសិនគ្រុប ភី អិលស៊ី ជាក្រុមហ៊ុនដែលបានបង្កើតទ្បើងតាំងពីឆ្នាំ ១៩៨៩ នាំមុខគេទៅលើការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈសំណង់ខាងក្នុង និងផលិតផលដែកស្មិត តម្លើងពិដាន ម្នាងសិលា ​ តម្លើងទ្វារ  បង្អួច  ទ្វាររមូល  ក្រដាសបិទជញ្ជាំង  កញ្ចក់  គ្រឿងសង្ហារឹម  សាលារៀន​ គូសប្លង់ និង​ការសាងសង់។ ក្រៅពីផលិតផល និងសេវាកម្មដូចបានរៀបរាប់ដូចខាងលើ ក្រុមហ៊ុនបានបង្កើតនូវភោជនីយដ្ឋានដែលមានឈ្មោះថា ១០៣កាហ្វេ ដើម្បីផ្តល់ជូននូវគុណតម្លៃដល់អតិថិជន (កន្លែងពិត រសជាតិពិត សេវាពិត)។

Brief Information :
 • Address Phnom Penh
 • Phone Number 070 336 103/ 070 216 103
Connect with us | Visit Website below:
More jobs from ក្រុមហ៊ុន១០៣ ញូប្រដាកសិនគ្រុប ភី អិលស៊ី :

Find Jobs, Send CV Now !

Search More Jobs !

Company Profile Phnom Penh HR is the leading recruitment and consulting to the reachable market. We provide Recruitment Service, Tax Advisory, Accounting System, Internal Control Improvement Suggestion, Consulting, Job Training and Outsourcing. Job Description  Prepare Financial Statements ( income statement, balance sheet and cash flow). Declare taxes to submit tax officers.  Generate Monthly report to manager Other assigned tasks by
Company Profile Phnom Penh HR is the leading recruitment and consulting to the reachable market. We provide Recruitment Service, Tax Advisory, Accounting System, Internal Control Improvement Suggestion, Consulting, Job Training and Outsourcing. Job Description  Manage to achieve the set target of company. Develop strategic sales and marketing initiatives to achieve allocated targets across the company and ensuring business growth. Pro-actively
Company Profile Phnom Penh HR is the leading recruitment and consulting to the reachable market. We provide Recruitment Service, Tax Advisory, Accounting System, Internal Control Improvement Suggestion, Consulting, Job Training and Outsourcing. Job Description  Complete daily customer consultation and reply.  Collect customer feedback and compile reports. Welcoming customers when customers enter to office. Assist customers to solve related issues to
ជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែកលក់(Sale)ជាច្រើនតំណែង អំពីក្រុមហ៊ុន/Company Profile ក្រុមហ៊ុន Phnom Penh HR គឺជាក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសបុគ្គលិកជូនក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗនិងប្រឹក្សាយោបល់ឈានមុខគេទូទាំងប្រទេស។ ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាដូចជា Recruitment Service, Tax Advisory, Accounting System, Internal Control Improvement Suggestion, Consulting, Job Training and Outsourcing. តួនាទីនិងភារកិច្ច/Job Description  ស្វែងរកនិងបង្កើនអតិថិជនថ្មី គ្រប់គ្រងការបញ្ជាទិញរបស់អតិថិជន រក្សាអោយបាននូវអតិថិជនចាស់ មានភាពវៃឆ្លាតក្នុងការលក់ និង មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន សហការក្នុងក្រុមយ៉ាងពេញលេញដើម្បីសម្រេចបាននូវលទ្ធផលរំពឹងទុករបស់ក្រុមហ៊ុន មានសមត្ថភាពទំនាក់ទំនងអតិថិជនបានល្អ មានសមត្ថភាពអាចរៀបរាប់អំពីផលិតផលឬសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនបាន ភារកិច្ចផ្សេងទៀតនឹងត្រូវចាត់តាំងដោយអ្នកគ្រប់គ្រង លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស/Job Requirement សុភាព ទៀងត្រង់ ចេះទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន មានបទពិសោធន៏ផ្នែកលក់កាន់តែប្រសើរ កម្រិតវប្បធម៏សញ្ញាបត្របាក់ឌុបឡើងទៅ ជាបុគ្គលល្អ ស្មោះត្រង់ និង មានទំនាក់ទំនងល្អ ស្រឡាញ់ការងារ អាចធ្វើការក្រោមសម្ពាធ មានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះការងារ អាចធ្វើការងារដោយឯករាជ្យ មានម្ចាស់ការលើខ្លួនឯង ចេះសម្របស្រួលជាមួយក្រុមការងារ ចេះប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ MS Words, MS Excel និង Email