093 682 682 | 078 868 848 | info@pp-hr.com | Join Discussion | ខ្មែរ | English  | 日本語 | 中文  | ไทย한국어Tiếng Việt

Seller 133 views

About Job

 • Company Name Romanson Cambodia
 • Job Level Staff
 • Salary Range $0 - $200
 • Candidate's Sex Female
 • Industry Type Other
 • Contact Person HR Department
 • Phone Number 070 789 428
 • Workplace's address Building S1-15 Olympia City, Monireth Blvd, Khan 7 Makara, Phnom Penh
 • Company's Website Romanson Cambodia
 • Email Apply for Job: romansonhiring@gmail.com
 • Job Category:
 • Job Type:
 • Closing Date of Job: October 12, 2018

Job Details

១-ការងារទទួលខុសត្រូវ៖

 • ទទួសស្វាគមន៍​អតិថិជន ចេញ និងចូលក្នុងហាង
 • ណែនាំ និងប្រូម៉ូត​ផលិតផលទៅកាន់អតិថិជន
 • ​លក់ផលិតផលទៅឲ្យអតិថិជន
 • នាំបង្ហាញ និងឆ្លើយរាល់សំនួររបស់អតិថិជន
 • ត្រួតពិនិត្យមើលអតិថិជន ចេញ និងចូល
 • ពន្យល់ពីភាពជាក់លាក់ និងលក្ខណៈពិសេស​របស់ផលិតផល​ទៅកាន់អតិថិជន
 • ដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយអតិថិជនពេលកើតមានឡើង
 • ប្រព្រឹត្ត​ឥរិយាបទ និង​សកម្មភាពលក់​ដើម្បីសម្រេចដល់គោលដៅលក់
 • ផ្តល់សេវាកម្ម​ផ្សេងៗ​ទៅដល់អតិថិជន
 • ការងារផ្សេងៗ​តាមការចាត់ចែង​​របស់​ប្រធាន​ និងក្រុមហ៊ុន

២- លក្ខខណ្ឌនៃការជ្រើសរើស៖

 • បានបញ្ចប់ការសិក្សាត្រឹមថ្នាក់ទី១២ ឡើង
 • មានបទពិសោធន៍ខ្លះកាន់តែប្រសើរ
 • មានរូបសម្បត្តិសមរម្យ
 • មានទំនាក់ទំនងល្អ រួសរាយរាក់ទាក់ និងពូកែចរចារ
 • អាចធ្វើការក្រោមសម្ពាធ និងប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់មានភាពស្មោះត្រង់
 • Phnom Penh HR is No.1 of Jobs Place !
Share this job

PHNOM PENH SWISS WATCHES was established since 1995 and now consists of many subsidiary branches – Romanson (Ratana Plaza), Romanson (Sovanna), Romanson (City Mall), Romanson (Olympic), Romanson (Koh pich), Romanson (TK Tuol Kork), Romanson (Prahsihanouk Blvd), Romanson (Prah Monivong Blvd), and other subsidiary branches.

Brief Information :
 • Address Phnom Penh
Connect with us | Visit Website below:

Find Jobs, Send CV Now !

Search More Jobs !

Company Profile Phnom Penh HR is the leading recruitment and consulting to the reachable market. We provide Recruitment Service, Tax Advisory, Accounting System, Internal Control Improvement Suggestion, Consulting, Job Training and Outsourcing. Job Description  Prepare Financial Statements ( income statement, balance sheet and cash flow). Declare taxes to submit tax officers.  Generate Monthly report to manager Other assigned tasks by
Company Profile Phnom Penh HR is the leading recruitment and consulting to the reachable market. We provide Recruitment Service, Tax Advisory, Accounting System, Internal Control Improvement Suggestion, Consulting, Job Training and Outsourcing. Job Description  Manage to achieve the set target of company. Develop strategic sales and marketing initiatives to achieve allocated targets across the company and ensuring business growth. Pro-actively
Company Profile Phnom Penh HR is the leading recruitment and consulting to the reachable market. We provide Recruitment Service, Tax Advisory, Accounting System, Internal Control Improvement Suggestion, Consulting, Job Training and Outsourcing. Job Description  Complete daily customer consultation and reply.  Collect customer feedback and compile reports. Welcoming customers when customers enter to office. Assist customers to solve related issues to
ជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែកលក់(Sale)ជាច្រើនតំណែង អំពីក្រុមហ៊ុន/Company Profile ក្រុមហ៊ុន Phnom Penh HR គឺជាក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសបុគ្គលិកជូនក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗនិងប្រឹក្សាយោបល់ឈានមុខគេទូទាំងប្រទេស។ ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាដូចជា Recruitment Service, Tax Advisory, Accounting System, Internal Control Improvement Suggestion, Consulting, Job Training and Outsourcing. តួនាទីនិងភារកិច្ច/Job Description  ស្វែងរកនិងបង្កើនអតិថិជនថ្មី គ្រប់គ្រងការបញ្ជាទិញរបស់អតិថិជន រក្សាអោយបាននូវអតិថិជនចាស់ មានភាពវៃឆ្លាតក្នុងការលក់ និង មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន សហការក្នុងក្រុមយ៉ាងពេញលេញដើម្បីសម្រេចបាននូវលទ្ធផលរំពឹងទុករបស់ក្រុមហ៊ុន មានសមត្ថភាពទំនាក់ទំនងអតិថិជនបានល្អ មានសមត្ថភាពអាចរៀបរាប់អំពីផលិតផលឬសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនបាន ភារកិច្ចផ្សេងទៀតនឹងត្រូវចាត់តាំងដោយអ្នកគ្រប់គ្រង លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស/Job Requirement សុភាព ទៀងត្រង់ ចេះទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន មានបទពិសោធន៏ផ្នែកលក់កាន់តែប្រសើរ កម្រិតវប្បធម៏សញ្ញាបត្របាក់ឌុបឡើងទៅ ជាបុគ្គលល្អ ស្មោះត្រង់ និង មានទំនាក់ទំនងល្អ ស្រឡាញ់ការងារ អាចធ្វើការក្រោមសម្ពាធ មានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះការងារ អាចធ្វើការងារដោយឯករាជ្យ មានម្ចាស់ការលើខ្លួនឯង ចេះសម្របស្រួលជាមួយក្រុមការងារ ចេះប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ MS Words, MS Excel និង Email